thủy hải sản giá rẻ

 |  Written by admin  |  0
Địa chỉ cung cấp mực, tôm, bề bề, cá ngựa, thủy hải sản tươi ngon, chất lượng

Địa chỉ cung cấp mực, tôm, tôm tít, cá ngựa, thủy hải sản tươi ngon, chất lượng

Hải sản muốn tươi ngon là hải sản phải được nhập từ cảng mỗi sớm mai khi những đoàn tàu vừa cập bến, có độ tươi ngon là hàng đầu.

Danh Mục: