nguyen nhan hau qua va giai phap cua su nong len toan cau