Bạn đã sống cuộc đời của chính mình chưa

 |  Written by admin  |  0
ảnh : minh họa

TRÊN ĐỜI CÓ MƯỜI CÁI NGU THƯỜNG GẶP :

Cha mẹ sinh ra hình hài thân thể nhưng không thể quyết định được tính cách của mỗi con người chúng ta.. Môi trường sống đặc thù công việc và sở thích riêng (gọi chung là xã hội) sẽ tạo nên nhân cách và quan niệm sống riêng biệt cho từng người.